Jezero Perućac-nacionalni park Drina

1 Min Read
Perucac dam on the Drina river

Perućačko jezero je vještačko jezero na području opštine Bajina Bašta i Srebrenica.

jezero

Jezero je nastalo pregrađivanjem toka reke Drine, za potrebe hidroelektrane „Bajina Bašta“. Perućačko je akumulaciono jezero koje se vodom napaja iz rijeke Drine. Perućačko jezero je površine oko 12,4 km², zapremine 340.000.000 m³ vode, a duboko je do 60 metara. Dužina jezera iznosi oko 54 km, najmanja širina od 150 metara, a najveća širina oko 1000 metara. Perućačko jezero se nalazi na 290 metara nadmorske visine. Najveći deo jezera se nalazi u kanjonu rijeke Drine koji počinje 7 km od brane hidroelektrane „Bajina Bašta“. Najduži, odnosno kanjonski deo jezera okružuje izrazito strma obala oivičena strmim kamenim liticama i kamenim blokovima koji vertikalno poniru u vodu. Zbog strmine obale, dubina jezera na samo par metara od same obale dostiže prosječnu dubinu od 3 do 8 metara. Sredina jezera predstavlja granicu između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije.

Share this Article