SAVEZ LOGORAŠA BiH: Obilježavanje 30. godišnjice formiranja logora “Batković” kod Bijeljine

2 Min Read

Zatvaranje logora “Batković” se desilo tek krajem januara 1996. godine.

Udruženje logoraša Bijeljina-Janja, u saradnji sa Medžlisom islamske zajednice Bijeljina,  u petak, 1. aprila, u 11 sati će na lokaciji logora “Batković” kod Bijeljine prikladno obilježiti 30. godišnjicu zločina nad logorašima tog logora, te godišnjicu zločina nad Bošnjacima Janje i Bijeljine, u poznatim dešavanjima sa početaka agresije na nezavisnu državu Bosnu i Hercegovinu.

Logor ”Batković“ je formiran već 1. aprila 1992. godine, od tadašnjih jedinica Jugoslovenske narodne armije (JNA), a kroz njega je prošlo više od 4.000 logoraša bošnjačke i hrvatske nacionalnosti iz cijele Bosne i Hercegovine –  od Ključa, Sanskog Mosta i Prijedora do istočne Bosne. Na desetine logoraša, muškaraca i žena, fizički i seksualno je zlostavljano, vođeno na prinudni poljoprivredni rad, na prve linije fronta  i korišteno kao živi štit.

U julu 1992. godine logor je posjetila komisija Međunarodnog komiteta crvenog krsta (MKCK), u pratnji američkog senatora F. Wolfa, ali su čuvari prethodno sakrili sve logoraše mlađe od 18 i starije od 60 godina, a osim toga predstavnicima MKCK nije dozvoljeno popisivanje logoraša. Karakteristično je da je u novembru 1992. godine, veća grupa logoraša bošnjačke i hrvatske nacionalnosti, prebačena iz logora “Manjača” kod Banja Luke u logor “Batković”, tako da postoji veza između ovih logora.

Zatvaranje logora “Batković” se desilo tek krajem januara 1996. godine, saopćeno je iz Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini.

 

Share this Article