Predstavnički dom PFBiH prihvatio da se povećaju naknade za RVI i porodice poginulih boraca

3 Min Read

Da bi navedene izmjene i dopune Zakona stupnile na snagu potrebno je da ih usvoji i Dom naroda Parlamenta FBiH

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH usvojio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica, kojima je predviđeno da se poveća osnovica odnosno mjesečne naknade za pet posto za RVI i porodice šehida i poginulih boraca za šta je ovogodišnjim budžetom FBiH izdvojeno 12.500.000 KM.

– Osnovica sada iznosi 867,50 KM, a nakon stupanja na snagu predloženog zakona iznosit će 910 KM. Inače, do sada je u periodu od 2010. do 2022. godine osnovica povećana ukupno 7,5 posto – izjavio je pomoćnik federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Mirza Terzo.

Također, zakonom će biti otklonjeni nedostaci u članu 21 stav (2). Na osnovu toga će naknade suprugama bez djece s prihodima biti povećane sa 173,50 KM na 391,30 KM, jednom roditelju oženjenog poginulog borca bit povećane sa 234,23 KM na 391,30 KM, dok će naknade za oba roditelja oženjenog poginulog borca bez prihoda biti uvećane sa 303,63 KM na 455,00 KM.

Za djecu bez oba roditelja u budžetu je predviđeno oko 70.434 KM.

– Najzanimljivija stvar je uvođenje švicarske formule, koja garantuje ovoj populaciji povećanje naknada svake godine – dodao je Terzo.

U smislu zapošljavanja izmjenama Zakona predloženo je više rješenja. Tako će Federalni zavod za zapošljavanje i kantonalne službe za zapošljavanje biti dužni Programom aktivne politike zapošljavanja preduzeti mjere koje će osigurati posebna sredstva za povoljnije sufinansiranje zapošljavanja, samozapošljavanja, obuke i prekvalifikacije.

– Isto tako branioci će pod uslovom da su registrovani kao individualni poljoprivredni proizvođači ili imaju obrt imati prioritet pri dodjeli sredstava za investicije za svoju djelatnost – rekao je Terzo.

Za predloženi zakon je ovogodišnjim budžetom FBIH predviđena implementacija 18,5 miliona KM.

– Budžet resornog ministarstva je 356 miliona KM i 97 posto ovog budžeta ide za naknade i rješavanje zahtjeva boračke populacije – dodao je Terzo.

Da bi navedene izmjene i dopune Zakona stupnile na snagu potrebno je da ih usvoji i Dom naroda Parlamenta FBiH.

Share this Article