Svjedok o mišljenju Instituta za mjeriteljstvo BiH da su respiratori iz Kine za intenzivnu njegu

4 Min Read

Na Sudu Bosne i Hercegovine danas je nastavljeno ispitivanje svjedoka odbrane u predmetu “Novalić i drugi” zbog sumnjive nabavke 100 respiratora iz Kine. Direktor Instituta za mjeriteljstvo BiH Zijad Džemić govorio je o samoj svrsi nabavljene medicinske opreme.

Ovo je Džemićevo drugo ročište s obzirom na to da ga je prošli put ispitivala odbrana optuženog premijera Fadila Novalića, suspendovanog direktora Federalne uprave civilne zaštite Fahrudina Solaka, direktora Srebrene maline Fikreta Hodžića i federalne ministrice finansija Jelke Milićević.

Tužilac Džermin Pašić ga je, kako piše Detektor, pitao zašto je u mišljenju iz 2020. godine naveo da su uvezeni respiratori ACM 812A namijenjeni za intenzivnu njegu ukoliko to nije slučaj. Napisano je da mogu biti korišteni stacionirano u prostorijama intenzivne njege, operacionim salama, a da mogu biti korišteni i kao mobilni uređaji uz bocu kisika.

Džemić je rekao da je to navedeno u specifikaciji uređaja, u kojoj se navodi “emergency room”, što je, na osnovu pretraživanja po internetu, najbliže “našoj intenzivnoj”.

“Ne postoji po specifikaciji ventilator za intenzivnu njegu”, kazao je svjedok.

Tužilac Džermin Pašić nastavio je svjedoka ispitivati o izjavi o usklađenosti, koja, kako je rečeno na prošlom ročištu, nije dostavljena uz uvezene respiratore sa ostalom dokumentacijom. Sugerišući da se u toj izjavi navodi namjena medicinske opreme, tužilac je svjedoku predočio primjer takvog dokumenta, koji su tužioci pronašli na internetu.

Džemić se nije složio da je to izjava o usklađenosti, već certifikat o usklađenosti koji izdaje firma koja obavlja kontrolu, što je prvi korak, a potom se rade za pojedine proizvode. Dodao je da je nemoguće dobiti pločicu sa CE oznakom a da u fabrici nije napisana izjava o usklađenosti. Prema njegovim riječima, izjava postoji i treba je zatražiti uvoznik ili distributer respiratora.

Tužilac Pašić tvrdi da je kineska firma od koje je Federacija uvezla respiratore dobila samo certifikat kvaliteta proizvodnje, ali da nije izdat za respirator ACM 812A.

S tim se nisu složile Odbrane, koje su predočile dokumente izdate od njemačke firme koja je obavila kontrolu kod kineskog proizvođača. Svjedok se složio sa braniteljicom Vasvijom Vidović da je respirator ACM 812A jedan od proizvoda za koje se daje uvjerenje.

On se složio i da u dokumentaciji piše da se ovaj respirator uglavnom koristi za oživljavanje pacijenata nakon operacije, utapanja, trovanja, udara struje, a da se može koristiti i za pacijente sa akutnim respiratornim zatajenjem.

I predsjedavajuću Vijeća Džemilu Begović je interesovala izjava o usklađenosti i njeno dostavljanje uz konkretan proizvod, a nakon odgovora svjedoka prokomentarisala je da znači da je to bitan dokument. Na to su Odbrane reagovale, a braniteljica Vidović je pitala da li treba uopšte više da izvode dokaze. Optuženi Fikret Hodžić je takođe reagovao, navodeći da su Odbrane upravo pokazale da su uvezeni respiratori obuhvaćeni certifikatom.

U sudnici se moglo čuti i da Agencija za lijekove i medicinska sredstva ni do danas respiratore ACM 812A nije upisala u registar medicinskih sredstava, te da se svojevremeno očitovala da to nije ni potrebno, budući da se radilo o interventnom uvozu u vanrednim okolnostima.

Share this Article