Zvizdić: Neophodno da OHR zaustavi nezakonito, neustavno i agresivno ponašanje vlasti u RS

4 Min Read

Također navodi da je, prema odluci Ustavnog suda BiH iz 2012. godine, Bosna i Hercegovina isključivi titular državne imovine

Zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Denis Zvizdić smatra da je Zakon o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcioniranje javne vlasti RS, koji je Narodna skupština RS usvojila 10. februara ove godine i koji je objavljen u Službenom glasniku entiteta RS 5. aprila, neustavan, ništavan i suprotan svim domaćim i međunarodnim propisima, i to iz nekoliko razloga.

Isključivi titular državne imovine
Zvizdić u svom reagovanju ističe da je na snazi zabrana raspolaganja državnom imovinom u skladu sa Zakonom o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom BiH, koji je donio Visoki predstavnik 2005. godine. Napominje da je taj zakon i dalje važeći i obligatoran je u potpunosti za sve nivoe vlasti u BiH.

Također navodi da je, prema odluci Ustavnog suda BiH iz 2012. godine, Bosna i Hercegovina isključivi titular državne imovine, na isti način kako su to po Sporazumu o sukcesiji i sve ostale bivše ex-yu republike. I sve kasnije odluke Ustavnog suda BiH samo su potvrdile ovakvo pravno stajalište.

Zvizdić naglašava da samo država, kao titular i vlasnik, može svojim zakonom regulisati pitanje upravljanja, korištenja i raspolaganja državnom imovinom.

Smatra da je, s tim u vezi, neophodno da Ured visokog predstavnika (OHR) „pređe sa riječi na djela i zaustavi ovo nezakonito, neustavno i agresivno ponašanje vlasti u bh. entitetu RS“.

Identična situacija iz 2010. godine
Podsjetio je na, kako navodi, identičnu situaciju iz 2010. godine, kada je Narodna skupština RS usvojila Zakon o statusu državne imovine koja se nalazi na teritoriji RS. Visoki predstavnik je tada obustavio primjenu tog Zakona i on nikada nije stupio na snagu. Sada OHR treba da postupi na isti način, jer je riječ o identičnoj pravnoj situaciji – navodi Zvizdić.

– Neophodno je i da, u skladu sa svojim nadležnostima, reaguje Tužilaštvo BiH, jer svi koji su uključeni u proces predlaganja, usvajanja i objave neustavnog Zakon o nepokretnoj imovini u RS potpadaju pod elemente dva krivična djela: (i) “Napad na ustavni poredak BiH” (čl. 156. KZ BiH) – Državna imovina je jedan od stubova državnosti i stoga je atak na državnu imovinu ujedno i atak na njen teritorijalni integritet i suverenitet i (ii) “Neizvršenje odluke Ustavnog suda BiH” (čl. 239. KZ BiH) – Odluke Ustavnog suda BiH su konačne i obavezujuće. Dužnosnici entiteta su obavezni provoditi odluke Ustavnog suda BiH. Imajući u vidu da se ovdje radi o svjesnom i namjernom odbijanju izvršenja nekoliko odluka Ustavnog suda BiH koje isključivo Bosnu i Hercegovinu označavaju kao titulara i vlasnika državne imovine, jasno je da su se ovakvim postupanjem dužnosnika iz bh. entiteta RS ispunila obilježja krivičnog djela “Neizvršenje odluke Ustavnog suda BiH” – ističe Zvizdić.

Na kraju je još jednom podsjetio i pozvao, “posebno predstavnike Kvinte, na važnost preventivnog djelovanja i na sankcionisanje i zaustavljanje svih koji rade na rušenju ustavno-pravnog poretka i državnih institucija BiH, potkopavanju mira i stabilnosti i namjernom i planskom kršenju normi domaćeg i međunarodnog javnog prava”.

Share this Article