Narodna skupština RS-a raspravlja o vetu iz Predsjedništva BiH: Zašto Dodiku smeta obrazovanje?

1 Min Read

Na zahtjev člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika danas će se na Narodnoj skupštini Republike Srpske raspravljati o odlukama Predsjedništva BiH koje su usvojene bez njegovog konsenzusa, odnosno o odlukama za koje je povukao pitanje vitalnog nacionalnog interesa.

Dodik na ovoj posebnoj sjednici traži podršku za veto, uložen na pet odluka Predsjedništva BiH, o kojima se u ovoj državnoj instituciji raspravljalo 31. marta.

Veoma štetnim po vitalne interese Republike Srpske, Dodik je proglasio nekoliko odluka iz domena obrazovanja. Riječ je o Odluci o odobravanju zaključivanja sporazuma o učešću BiH u međunarodnom istraživanju o učenju i podučavanju, kao i Odluci o odobravanju zaključivanja sporazuma o učešću BiH u međunarodnom istraživanju trendova u znanju matematike i prirodnih nauka. Pored toga, iz oblasti obrazovanja mu smeta i učešće BiH u međunarodnom istraživanju kompjuterske i informacione pismenosti 2023.

Zatim je veto uložio i na odluku o odobravanju zaključivanja memoranduma o razumijevanju između Centralne izborne komisije BiH (CIK BiH) i OSCE-a u BiH, kao i u vezi sa izbornom saradnjom između CIK-a BiH i Državne izborne kancelarije Mađarske.

Početak posebne sjednice zakazan je za 12:00 sati.

Share this Article