Žene borci Armije RBiH: Odata počast za 5.360 pripadnica oružanih snaga

3 Min Read

Danas je u Domu Oružanih snaga BiH otvorena izložba i održan okrugli stol na temu “Žene borci Armije RBiH” koju je organizirao Arhiv Federacije BiH.

Nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma većina žena koje su učestovale u ratnim dejstvima su osnovale porodice i posvetile se porodičnom životu te izgradnji karijera. Velikim entuzijazmom u decembru 2020. godine osnovano je udruženje žena pripadnica Armije RBiH, zvanično registrovano na kantonalnom nivou kao Udruženje Žene borci 92-95 Kantona Sarajevo.

“Rat me zatiče u istočnoj Bosni, inače sam iz Zenice. Učestvovala sam aktivno u ratu u 1. slavnoj višegradskoj brigadi, bila sam pomoćnik komandanta i branilac po službenoj dužnosti na Vojnom sudu okruga Goražde. Rat je po definiciji sukob najmanje dvije vojske a u tom sukobu najčešće stradaju i najlošije prođu žene, djeca i starci. Znate šta se desilo u istočnoj Bosni, zaista je Višegrad bio grad živih lomača. Moja sudbina je bila takva i najponosnija sam na nekoliko tih akcija u kojima smo učestvovali u izvlačenju preko dvije hiljade civila iz mjesta gdje su bile žive lomače”, kazala je Sabaheta Ćutuk koja je u proteklom ratu bila na komandnoj dužnosti.

“Mi smo osjetile potrebu jer je veliki broj žena već otišao sa ovog svijeta da imamo podatke. Generalno imamo malo podataka koliko je žena RVI”, dodala je Ćutuk.

U redovima Armije RBiH bilo je aktivno 5.360 žena boraca.

“Činjenica je da je u tom periodu najveće ratno priznanje dobilo samo 13 pripadnica Armije od toga su samo dvije žive a ostale su odlikovane posthumno”, istakla je Ćutuk.

Navela je kako putem udruženja žele na dostojanstven i ženstven način kazati koliko su dale u proteklom ratu i da čovjek nema moć da svakome čini dobro ali da ima mogućnost izbora da nikome ne učini zlo.

Iz udruženja navode kako je bh. žena inače, ne samo kao pripadnica Armije RBiH, dala ogroman doprinos jer ako nisu bile na frontu, tamo su poslale svoje najbolje sinove i kćeri znajući da je zemlja pomiješana sa vodom obično blato, a ona pomiješana sa krvlju domovina.

Share this Article