Dok se ne donese zakon o državnoj imovini na nivou BiH investicije u RS-u su ugrožene

4 Min Read

Zastupnica u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Alma Čolo za Klix.ba je govorila o pravnim i političkim posljedicama odluke visokog predstavnika Christiana Schmidta da suspenduje Zakon o nepokretnoj imovini RS-a.

“Sve ono što je upisano u zemljišnim knjigama i katastru kao državna imovina, imovina Bosne i Hercegovine ne može se po ovom nalogu koji je donio visoki predstavnik koristiti bez odluke institucija BiH”, rekla je Čolo.

Istakla je da je Schmidt sada promijenio zakone koje je donio raniji visoki predstavnik o zabrani raspolaganja državnom imovinom.

“U tim zakonima je propisao da samo institucije BiH mogu raspolagati državnom imovinom dok se ne donese državni zakon u parlamentu BiH o upravljanju, raspolaganju i vlasništvu nad državnom imovinom. Pitanje prometovanja nekretnina koje nisu u vlasništvu RS-a bi bilo po meni nezakonito i svi oni investitori koji žele da kupe od nezakonitog vlasnika sebe dovode u opasnost da njihova investicija neće biti legalna. neće moći kasnije uknjižiti objekat ili već šta”, smatra Čolo.

Mišljenja je da se Republika Srpska neće usuditi da prometuje onim što nije njeno.

“Hoće li to zakočiti investicije? Vjerujem da hoće, zato treba što prije na državnom nivou donijeti zakon jer je to obaveza stavljena pred BiH još od odluke Ustavnog suda 2011. godine i rečeno je da je jedino Parlamentarna skupština BiH ovlaštena da svojim zakonom uredi upravljenje, raspolaganje, korištenje državne imovine”, rekla je Čolo.

Naglasila je da državne institucije i bez donešenog zakona o državnoj imovini, Vijeće ministara ili Parlamentarna skupština BiH, mogu odobravati za pojedinačne investicije korištenje državne imovine. Čolo smatra da su svi dosadašnji ugovori o ustupanju državnog zemljišta bez odluke državnih vlasti ništavni.

“U pravu postoji jedan princip da niko na drugog ne može prenijeti više prava nego što sam ima . Republika Srpska nema pravo vlasništva nad državnom imovinom onda organi RS-a nisu mogli prodavati tu imovinu. Ako su je prodali onda onaj ko je stekao određeno pravo po osnovu te imovine to njegovo pravo nije zasnovano na zakonu, nije legalno”, istakla je Čolo.

Na pitanje šta će spriječiti Dodika da kriši Zakon o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom BiH dopunjen od Schmidta Čolo nam je kazala da svi koji su na javnim funkcijama moraju se pridržavati zakona.

“Ne mogu prodavat nešto što nije njihovo. Državna imovina je imovina države i to je nesporno utvrđeno sporazumom o sukcesiji i svim kasnijim odlukama Ustavnog suda BiH. Imaju četiri odluke Ustavnog suda BiH koje se na to odnose. Prema tome, ko će spriječiti nekoga da nešto nezakonito uradi? Pa trebaju ga spriječiti organi koji treba da provode zakon. Ko god zna da je izvršen neki nezakonit promet nekretnine od strane organe RS-a treba da prijavi nadležnim organima, treba da tužbom osporava ako ima pravni interes”, istakla je Čolo.

Ona smatra da će ovakvom odlukom možda biti primorani funkcioneri iz Republike Srpske da u državnim institucijama zajedno formiraju Komisiju i da se napravi zakon o državnoj imovini koji će biti usvojen u Parlamentu.

“Mogu postojati i zakoni nižih nivoa vlasti, ali jedan onaj koji će okvirno regulisati vlasništvo nad državnom imovinom, način kako se to vlasništvo može prenijeti na niže organe, niže administrativne nivoe radi vršenja njihovih javnih funkcija, što proizilazi iz same odluke Ustavnog suda jer je Ustavni sud rekao i da niži nivoi vlasti mogu upravljati državnom imovinom ali u skladu s ovlaštenjima koja budu propisana tim zakonom”, rekla je Čolo.

Share this Article