Tuzlanski kanton: Usvojen prijedlog rebalansa budžeta

4 Min Read

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je prijedlog rebalansa ovogodišnjeg kantonalnog budžeta, kojim je u suficitu dodatnih 70,5 miliona konvertibilnih maraka te se ukupan iznos budžeta u 2022. penje na 561 milion i 352 hiljade KM.

Novac je već raspoređen, a između ostalog predviđen je i za povećanje plata budžetskim korisnicima. Najviše ih je u sektoru obrazovanja, čak sedam hiljada.

– U budžetu su ugrađene budžetske pozicije koje prate povećanje plata u osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju za 9,5 posto u odnosu na decembar prošle godine. Time će ukupno povećanje za 2022. u odnosu na godinu ranije iznositi 18,1 posto. Osim toga, vlada je rezervisala sredstva za povećanje plata i ostalim budžetskim korisnicima, odnosno zaposlenicima u državnoj službi u istom omjeru jer nastojimo biti pravični – kazao je kantonalni ministar finansija Suad Mustajbašić.

Policiji povećanje plata i nova oprema
Shodno rebalansu budžeta, Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona dobit će dodatnih 12 miliona i 100 hiljada KM, uz tri miliona maraka koja su im ranije odobrena. Taj novac će, kako je naveo Mustajbašuć, biti iskorištena za dodatno opremanje policije.

. Ovdje je riječ o opremanju policije specijalnom opremom, zatim uniformama, ali i infrastrukturnim zahvatima, odnosno uređenju određenih zgrada. Također, nakon usvajanja rebalansa budžeta, policijski službenici će dobiti i povećanje plata jer pratimo ono što se dešava na nivou Federacije BiH, kada je riječ o izmjenama osnovice za obračun plata te nastojimo da primanja naših službenika budu približna sa ostalim kolegama – naveo je Mustajbašić.

U aktuelnom budžetu Tuzlanskog kantona osam miliona maraka predviđeno je za oblast poljoprivrede, dok je kroz rebalans osigurano još dva miliona i 550 hiljada mraka, u vidu podrške.

Na posebnoj poziciji kantonalnog resornog ministarstva nalazi se još 650 hiljada maraka koja su usmjerena za transfere nižim nivoima vlasti, kako bi se pomoglo poljoprivrednicima koji su već zasijali određene površine u proljetnoj sjetvi.

Mustajbašić navodi da je milion maraka planirano za sanaciju zgrade SodaSo koja je zapaljena u masovnim demonstracijama 2014. godine. U narednom periodu predviđena je izrada glavnog projekta, a i početak rekonstrukcije.

Porodilje i penzioneri
U rebalansu kantonalnog budžeta dodatnih 17,7 miliona maraka izdvojeno je za zaštitu porodica sa djecom, odnosno zaposlenim i nezaposlenim majkama porodiljama koje će primati naknade 12 mjeseci. Iz spomenutog iznosa izdvojit će se i sredstva za pomoć penzionerima koji imaju najnižu penziju.

Resorni ministar je naveo da će dodatnih 550 hiljada KM biti izdvojeno i za nerazvijene općine, a transfer Direkciji regionalnih cesta TK iznosit će dva miliona maraka za izgradnju lokalnih cesta.

Izdvajanja za sport su 479 hiljada mraka i novac će biti namijenjen za infrastrukturu, oblast kulture dobija 50 hiljada KM, dok će podrška za mlade iznositi 124 hiljade KM.

Inače, sve navedeno sada moraju usvojiti zastupnici u Kantonalnoj skupštini, a prema najavama resornog ministra, još jedan rebalans budžeta planiran je polovinom ove godine.

Share this Article