Od Vulina zatraženo da zahtjevi za dokumente budu na bosanskom jeziku

2 Min Read

Predsjednik Stranke demokratske akcije Sandžaka Sulejman Ugljanin zatražio je od ministra unutrašnjih poslova Aleksandra Vulina da uvrsti bosanski jezik u listu za podnošenje zahtjeva za izdavanje ličnih dokumenata.

Ugljanin je na konferenciji za novinare rekao da će na taj način Bošnjacima u Srbiji biti omogućeno zakonsko pravo za izdavanje ličnih dokumenata na maternjem bosanskom jeziku i latiničnom pismu.

„Prilikom podnošenja zahtjeva za izradu ličnih dokumenata, u softverskom sistemu za unos podataka, u ponudi jezika ne postoji bosanski jezik i latinično pismo, nego je recimo jedna od ponuda srpski jezik i latinično pismo. Dakle, sam obrazac ne prihvata bosanski jezik, iako u članu 9. Zakona o ličnoj karti piše da se obrazac ovog dokumenta štampa i na jeziku i pismu nacinalne manjine“, rekao je Ugljanin.

Rekao je da su do prije nekoliko godina građani ručno popunjavali formular zahtjeva za izdavanje ličnih dokumenata, ali da su modernizacijom i izradom kompjuterskog sistema u ponudi svi manjinski jezici u Srbiji, osim bosanskog.

Ugljanin je pozvao Bošnjake da zahtjevaju izdavanje ličnih dokumenata na bosanskom jeziku i latiničnom pismu i da insistiraju na ostvarivanju svojih prava.

“Tako ćemo sačuvati svoj identitet i ostvariti svoja prava. Ovo pravo nam je garantovano ustavnim načelima, Zakonom o ratifikaciji Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima, Zakonom o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, Zakonom o službenoj upotrebi jezika i pisma, kao i Dejtonskim sporazumom”, rekao je Ugljanin.

Share this Article