Ulična akcija u Mostaru za spas Bunskih kanala

2 Min Read

BIH
NEFORMALNA GRUPA GRAĐANA
Ulična akcija u Mostaru za spas Bunskih kanalaPrije 2h KOMENTARI
Ovom peticijom građani Mostara traže od nadležnih institucija da izbrišu Bunske kanale iz prostornog plana kako bi se trajno zabranila gradnja mHE na tom lokalitetu

Neformalna grupa građana „Stop izgradnji mHE na Buni“ organizovaće uličnu akciju povodom peticije za spas Bunskih kanala od izgradnje mHE danas na Španskom trgu u Mostaru sa početkom u 11.00 sati.

Ovom peticijom građani Mostara traže od nadležnih institucija da izbrišu Bunske kanale iz prostornog plana kako bi se trajno zabranila gradnja mHE na tom lokalitetu i onemogućilo pokretanje procedura za izdavanje dozvola za gradnju mHE, kao što je i predviđeno zaključkom Gradskog vijeća Grada Mostara iz decembra 2021. godine.

Podsjeća se da, iako je Gradsko vijeće Grada Mostara u decembru 2021. godine usvojilo zaključak kojim se onemogućava izgradnja mHE na Bunskim kanalima, Gradsko vijeće Grada Mostara je na sjednici održanoj 17. februara 2022. usvojilo Izmjene i dopune Prostornog plana elektroenergetskih objekata u kojem se na lokaciji Bunskih kanala i dalje nalaze ucrtane mini hidroelektrane.

Nakon toga je Agencija za vodno područje Jadranskog mora zakazala za 5. svibanj javnu rasprava o davanju vodne suglasnosti za izgradnju mHE Buna 1 i Buna 2.

Share this Article