Genjac dobio jednokratnu pomoć, Špiriću plata smanjena na 4.818 KM

5 Min Read

N1 je u posjedu dokumenta koji prikazuje primanja svih poslanika i delegata u Parlamentu Bosne i Hercegovine. Platama naših političara mogu pozavidjeti poslanici u parlamentima nekih mnogo razvijenijih zemalja.

Nikola Špirić jedini je među poslanicima i delegatima čija je neto plata prelazila 5.000 KM i u prva dva mjeseca ove godine iz budžeta mu je samo po tom osnovu isplaćivano 5.033 KM. Nakon što je primio otpremninu u mjesecu martu u iznosu od 29.797 KM, dobio je nešto manju platu od 4.818 KM. Špirić prima i topli obrok koji je u prva tri mjeseca ove godine iznosio 120 KM te naknadu za odvojen život za koji je u januaru dobio 242.84 KM, a u drugom i trećem mjesecu po 300 KM, te paušal koji je sa 713,54 KM umanjen u martu na 682 KM. U mjesecu martu ovom SNSD-ovom kadru isplaćeno je 35.730 KM.

I Špirićev kolega Lazar Prodanović u martu je primio otpremninu, za nešto više od 1.000 KM manju. Uz to Prodanović je primio i jubilarnu nagradu u iznosu od 478 KM. Pored toga, Prodanović prima i naknadu za prevoz nešto veću od 150 KM. I Nikola Lovrinović primio je jubilarnu nagradu, skoro duplo veću od Prodanovićeve – 966 KM.

U martu mjesecu SDA-ov poslanik Halid Genjac primio je jednokratnu pomoć koja iznosi 2.868 KM. Genjac prima i platu u iznosu od 4.852 KM, te standardni paušal u iznosu od 713KM.

U martu mjesecu prvi čovjek SDA i član kolegija Doma naroda Parlamenta BiH Bakir Izetbegović je primio otpremninu u iznosu od 29.673 KM. Inače, Izetbegović je među onima sa najvećim platama. U prva dva mjeseca primio je po 4.945 KM, a u martu je plata bila nešto manja – 4.750 KM. Izetbegović prima i topli obrok koji u prosjeku iznosi oko 110 KM, te paušal koji je sa 713,54 KM, umanjen u martu na 682 KM. U martu je iz budžeta BiH Izetbegoviću isplaćeno oko 35.200 KM.

Najniža neto plata 4.215 KM
Dragan Čović je u martu primio otpremninu od 29.776 KM. On takođe ima jednu od najvećih plata u Parlamentu koja je do prijema otpremnine iznosila 4.966 KM. Uz to, Čović je u prva tri mjeseca ove godine primao topli obrok nešto manji od stotinu KM te odvojeni život koji je u januaru i februaru bio 225 KM te u martu nešto manji – 182 KM. Uz to ide i paušal koji je sa 713,54 KM umanjen u martu na 682 KM. U mjesecu martu samo po osnovu plata i naknada Čoviću je isplaćeno iz budžeta Institucija BiH više od 35.000 KM.

I Dragan Mektić primio je otpremninu u iznosu od 28.769 KM. Za prva tri mjeseca primao je i topli obrok koji je u januaru iznosio 96 KM, a u februaru i martu oko 120 KM.

Najniža neto plata isplaćena je u januaru poslanici HDZ-a BiH Filipović Darijani u iznosu od 4215,56 KM. U februaru i martu dobila je nešto veću platu u iznosu od 4235.54 KM, osim toga prima topli obrok koji se kreće od 108 do 120 KM. Prevoz koji je u januaru iznosio 199,35 KM, a u drugom i trećem mjesecu 177,20 KM. Poslanica Filipović prima i naknadu za odvojeni život koja maksimalno iznosi 300 KM, koliko je dobila u februaru.

Za Šarovića visoka otpremnina
Zanimljivo je da SNSD-ovi delegati i poslanici Sredoje Nović, Nebojša Radmanović i Dušanka Majkić imaju identične plate u iznosu od 4.919 KM, a to su ujedno i najviše neto plate u PS BiH. Majkić i Nović uz to primaju i pripadajući topli obrok te standardni paušal od 713 KM, dok Radmanović prima naknadu za odvojeni život, u januaru 228 KM, februaru 255 KM, a martu 300 KM.

Poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH (PSBiH) Mirko Šarović prima platu 4.778 KM, a prema podacima sa kojima raspolažemo isplaćena mu je i otpremnina u iznosu od 28.263 KM.

Od 54 poslanika i delegata u PS BiH naknadu za odvojeni život prima njih 23. Ona maksimalno iznosi 300 KM i varira u zavisnosti od broja radnih dana. Osim toga svi delegati i poslanici primaju topli obrok u iznosu od oko 100 te paušal čiji je standardni iznos 713 KM. Dio poslanika i delegata ostvaruje i pravo na naknadu za prevoz.

Share this Article