Potvrđena optužnica protiv Milenka Živanovića za ratne zločine

2 Min Read

Sud Bosne i Hercegovine je 31.12.2021. potvrdio je optužnicu Tužilaštva BiH od 13.12.2021. Optuženi Milenko Živanović tereti se da je počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h), u vezi sa tačkama d) i e), sve u vezi sa članom 180. stav 1. i članom 29. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

U optužnici se, između ostalog, navodi da je optuženi Milenko Živanović, u periodu od 6. jula do 1. novembra 1995. godine, tokom rasprostranjenog i sistematskog napada na pripadnike bošnjačkog civilnog stanovništva zaštićenih područja UN-a Srebrenica i Žepa, tokom napada, Vojska RS i MUP RS izveli su operaciju trajnog i prisilnog preseljenja cjelokupnog bošnjačkog civilnog stanovništva iz tih zaštićenih zona, operaciju zarobljavanja, zarobljavanja i ubijanja oko 8.000 muškaraca, svjesnih napada i njegovih radnji, djelujući pojedinačno i u dogovoru sa ostalim učesnicima u udruženom zločinačkom poduhvatu, koji su imali namjeru i zajednički cilj djelimično istrijebiti bošnjačku grupu enklave Srebrenica,nasilnim uklanjanjem bošnjačkog civilnog stanovništva i strijeljanjem po prijekom postupku, kao komandant Drinskog korpusa planirao je i rukovodio aktivnostima svih potčinjenih jedinica u zoni svoje odgovornosti.

Pominje se i praćenje njihovih aktivnosti, samostalno i preko štaba Drinskog korpusa, kako bi se osiguralo da se njegova naređenja izvršavaju.

Podsjećamo, Tužilaštvo za ratne zločine Srbije podiglo je u martu ove godine optužnicu protiv bivšeg generala i komandanta Drinskog korpusa Vojske RS (VRS) Milenka Živanovića za ratni zločin protiv civilnog stanovništva u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine.

Share this Article