Vlada RS-a već godinu i po ispituje ljekovitost vode

3 Min Read

Razvoj banjskih i zdravstvenih potencijala Banje Guber u Srebrenici uveliko bi utjecao na razvoj ovog kraja i privlačenje turista, ali konkretni potezi Vlade RS-a na ovom projektu već godinama jedva da se pomiču sa mrtve tačke.

Prije godinu i po, tačnije u oktobru 2020. godine formiran je tim za realizaciju projekta osnivanja JZU Specijalna bolnica Banja Guber Srebrenica ali do danas nije završena ni prva faza projekta u kojoj se ispituje ljekovitost tzv. guber-vode.

Zastupnica Zastupničke grupe “Zajedno za BiH” Begija Smajić na posljednjoj sjednici Narodne skupštine RS-a uputila je pitanje Vladi RS-a o konkretnim mjerama pomoći općini Srebrenica, posebno se osvrnuvši na rad Banje Guber.

“S obzirom na to da je Srebrenica izrazito nerazvijena jedinica lokalne samouprave, da li Vlada RS-a ima konkretne mjere pomoći Srebrenici i da li ima plan pokrenuti rad Banje Guber, imajući u vidu da bi ona znatno utjeala na razvoj i oživljavanje općine Srebrenica”, upitala je Smajić.

Iz Ministarstva trgovine i turizma RS-a podsjetili su da su imenovali tim čiji je zadatak da “prati realizaciju projekta i koordinira rad svih učesnika u njegovoj realizaciji”, ali je preduzeto vrlo malo konkrentih koraka na terenu.

Iz resornog ministarstva objašnjavaju da su prioritetne aktivnosti u prvoj fazi projekta da se utvrde terapijske vrijednosti mineralne vode “Crni Guber” za šta je predviđen rok od jedne godine, a iako je prošlo godinu i po, rezultati ispitivanja nisu saopćeni.

“Eksperimentalna istraživanja imaju cilj da se ispita podnošljivosti i utjecaj dugotrajnog pijenja vode na vitalne funkcije organa, kao i utvrđivanje terapijskog potencijala. Ukoliko se rezultati ovih istraživanja pokažu povoljnim sa stanovišta sigurnosti i efikasnosti, izvršit će se klinička ispitivanja, čime bi se stvorili uvjeti za primjenu mineralne vode kao ljekovitog sredstva. U toku su propisana periodična uzorkovanja i ispitivanja mineralnih voda, a koja moraju da obuhvate minimalno jednu godinu. Izvršena su brojna ispitivanja, pa tako i ispitivanja zemljišta i zraka, gdje je utvrđeno da je zrak izrazito čist, te postoji i potencijal zraka kao ljekovitog faktora”, navela je u odgovoru ministrica trogovine i turizma RS-a Suzana Gašić.

Ona tvrdi da se radi o složenom projektu, a da je cilj svih aktivnosti izgradnja bolnice uz korištenje prirodno-ljekovitog faktora, odnosno termalne vode, kako bi se Banja Guber stavila u funkciju zdravstvene zaštite kao bolnica, te u funkciju turizma kao banja.

“Realizacijom ovih aktivnosti u općini Srebrenica stvorit će se bolji uvjeti za život, a kreiranjem banjskog centra stvorit će se uvjeti i za razvoj turizma. U toku su i formalno-pravne aktivnosti vezane za rješavanje statusa zemljišta potrebnog za realizaciju projekta”, navela je ministrica Gašić.

Share this Article