TEGELTIJA NA SESIJI U NEW YORKU: “Bosna i Hercegovina ostvarila napredak u saradnji sa susjednim državama…”

3 Min Read

Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija učestvovao je na plenarnoj sesiji Međunarodnog foruma o pregledu migracija (IMRF) u New Yorku gdje je rekao kako forum doživljava kao platformu za diskusiju, razmjenu iskustava i priliku za upoznavanje i nove dogovore.

Tegeltija je rekao kako očekuje da će Forum biti uvod u definisanje mogućih budućih smjernica za sistem Ujedinjenih nacija u provođenju Globalnog kompakta o migracijama, ali poštujući državne politike i prioritete svake članice, prenosi Anadolu Agency.

“Jedna od ključnih riječi koje sam čuo ovih dana je ‘saradnja’ i, zaista, saradnja je jedan od univerzalnih principa i alata, te pozivam da je dobro iskoristimo i unaprijedimo”, rekao je Tegeltija podsjetivši na aktivnosti Vijeća ministara BiH u prethodnom periodu među kojima su usvajanje Strategije integrisanog upravljanja granicom i Akcioni plan provođenja Strategije za period 2019-2023.

Napomenuo je da je taj dokument u najvećoj mjeri usklađen sa evropskim modelom integrisanog upravljanja granicom, te kao takav predstavlja skup potrebnih mjera i aktivnosti kako bi se stvorio efikasan i koordinisan sistem kontrole granice od strane nadležnih agencija, a s ciljem osiguranja nesmetanog protoka ljudi i roba preko državne granice, uz sprečavanje svih oblika nezakonitih radnji povezanih sa prelaskom državne granice.

Najavio je izjašnjavanje o nacrtu zakona o graničnoj kontroli, kao i da je pripremljena odluka o formiranju međuagencijske radne grupe za uspostavu sistema za razmjenu podataka o putnicima.

“Bosna i Hercegovina je u proteklom periodu ostvarila napredak kada je u pitanju saradnja sa susjednim državama. Konstantno se provode aktivnosti na implementaciji Konvencije o policijskoj saradnji zemalja jugoistočne Evrope”, kazao je Tegeltija dodavši kako se kontinuirano razvija i saradnja sa susjednim državama Hrvatskom, Srbijom i Crnom Gorom.

Informirao je da je u BiH u prošloj godini izdato 9.827 dozvola za privremeni boravak u skladu sa odredbama Zakona o strancima, što je povećanje za 18 posto u odnosu na godinu prije. U 2021. zabilježen je i rast broja izdatih radnih dozvola za strance.

“Bosna i Hercegovina je jedna od rijetkih evropskih država koje su potpisale Međunarodnu konvenciju o zaštiti prava svih radnika migranata i članova njihovih porodica. U skladu s odredbama ove konvencije, BiH podnosi periodične izvještaje o njenoj implementaciji”, rekao je i dodao da BiH od 2008. na godišnjem nivou izdaje dokument pod nazivom Migracioni profil BiH, koji daje ključne trendove u oblasti migracija.

“Možemo se složiti da su migracije humanitarno, pravno, ali i političko pitanje i u globalnom kontekstu toga smo svjedoci. Regularne migracije i migracije u širem kontekstu su nešto sa čime se svi suočavamo i to je univerzalno, a poštivanje suvereniteta i unutrašnjih struktura svake države članice je ono što provođenje zajedničkih ciljeva čini – individualnom”, rekao je Tegeltija koji je zahvalio UN-u u BiH i IOM-u na saradnji i pružanju pomoći vlastima u BiH.

Share this Article