Politika kao najunosnije zanimanje u BiH: 91 stranka prijavljena, CIK bez novca

2 Min Read

Ministarstvo finansija BiH sutra će Vijeću ministara uputiti dokument okvirnog budžeta. I dok se čeka konačna odluka o novcu za izbore Centralna izborna komisija počela je sa prekovremenim radom. Uposlenici su ovog vikenda obradili 61 politički subjekat i više od 250 hiljada potpisa. Zanimljivost bh. izbora, osim neizvjesnosti njihovog održavanja su i brojni primjeri novih-starih imena. Analitičari ističu ogroman broj prijavljenih političkih stranaka, ali i nezavisnih kandidata potvrđuje da je politika oduvijek bila i ostala naujunosnije zanimanje.

Nedjelja, vrata Centralne izborne komisije širom otvorena. Ništa neuobičajeno ukoliko se u obzir uzme činjenica da su već raspisani Opći izbori, ali unutra ne zatičemo dodatno osoblje koje radi na provjeri potpisa podrške kao što je to bio ranije slučaj.

Većina od 40-tak uposlenih u Sekretarijatu CIK-a već je odradila zakonskih 10 sati za što će, također zakonski, biti i adekvatno plaćeni ili ipak ne ?

Treba napomenuti da je istrošeno i vrijeme za prijave. Kao po tradiciji politički subjekti čekali su posljednje dane

“Sad smo završili prijave jučer, sad ćemo se baviti koalicijama”, naveo je lider HDZ-a BiH Dragan Čović.

“U ime SDA sam podnio prijavu za izbore, prijavili smo se na svim nivoima za izbore”, istakao je poslanik Halid Genjac.

No ne baš svim, SDA, kao najveća bošnjačka stranka nema ponuđene prijave za Zapadnohercegovački kanton. Samo za kantonalni nivo vlasti prijavilo se 12 stranaka. Uvidom u preliminarni pregled podnesenih prijava političkih subjekata od 91 prijavljene političke stranke njih 11 ima ili podržava koalicione kandidate. DNS, DF, HDZ BiH, NES, NIP, SNSD, SBIH, Platforma za proges, SDS, SDP, i jedna potpuno nepoznata nova stranka poetičnog naziva Život. Sjedište im je u Banjaluci. Vremena za dodatna pojašnjenja danas nemaju, a na oficijelnom web sajtu naglašavaju zalaganje za državu blagostanja i socijalne pravde, u kojoj život ljudi ne zavisi od volje pojedinaca i njihovih ličnih interesa.

Share this Article