Ćosić iz Hrvatske

2 Min Read

Memorandum SANU izradila je Srpska akademija nauka i umetnosti od 1985. do 1986. godine, kao strateški program srpske inteligencije. U tadašnjim društvenim prilikama, ovaj dokument je izazvao dubok društveni preokret.

Potpuno napuštajući dosadašnju zvaničnu socijalističku i jugoslovensku matricu, pisali su autori memoranduma sa rigidno nacionalističkih pozicija. Osnovna ideja dokumenta bila je da se pozove na reorganizaciju jugoslovenske države, uz tvrdnju da decentralizacija vodi raspadu, da su Srbi diskriminisani i da, što je zvučalo posebno zlokobno, treba ponovo iscrtati granice Srbije kako bi se svi Srbi uključili u jednu. republika.

Ono što je zvučalo zlokobno uskoro će biti kriminalizovano pod vođstvom Slobodana Miloševića, koji će uništiti Jugoslaviju i oterati oko 150.000 ljudi u smrt u ime stvaranja “Velike Srbije”. Na kraju, Srbija neće postati veća, ali će ostati bez Kosova.

Ovih dana Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU) izdala je dokument kojim bi se “preuredila BiH” i, osim što insistira na tome da Hrvati izaberu jednog člana Predsjedništva, što su zajednički zahtjevi hrvatske politike, poziva na treći entitet u BiH.

Podsjetimo, ranije je HNS na čelu s Draganom Čovićem (HDZ) donio zaključak o “teritorijalnom preuređenju BiH”, kojim se traži formiranje trećeg entiteta, a koji je podržao i hrvatski predsjednik Zoran Milanović.

Naravno, kao i zloglasni Memorandum SANU, ne treba olako shvatiti najnovije napade hrvatskih nacionalista na BiH niti misliti da su pozivi na hrvatsko samoorganiziranje, Milanovićeve izjave i dokumenti HAZU spontani i nekoordinirani.

Očigledno je da se nešto kuha i da će biti spremni iskoristiti prvu priliku i političku slabost za preoblikovanje BiH. Hoće li međunarodna zajednica biti spremna da odlučno odgovori i spriječi svaki pokušaj, kao u slučaju “hrvatske samouprave” 2001. godine? I da li probosanske stranke i snage imaju plan šta mogu i trebaju učiniti, u skladu sa Ustavom i zakonom, da zaštite teritorijalni integritet i ustavni poredak BiH?

Iskreno se nadam da ima spremnih odgovora na ova pitanja jer je vremena za njihovu pripremu sve manje.

Share this Article