NEPROMIŠLJENOST ILI: DODIK PRIZNAO DA JE BOSNA I HERCEGOVINA VLASNIK DRŽAVNE IMOVINE!

2 Min Read

Prijedlogom Milorada Dodika da se entiteti dogovore da imovina koja se nalazi u jednom entitetu pripada tom entitetu znači dvije stvari: Da Dodik priznaje da je državna imovina imovina Bosne i Hercegovine, jer ako je imovina entiteta, kako je do sada tvrdio, onda je besmisleno da se entiteti oko toga dodatno dogovaraju. Da Dodik priziva „sukcesiju“ ili priznavanje prava na odvajanje Rs, jer se sukcesija, ili pravno nasljeđivanje, vrši između novih država koje nastaju teritorijalnim promjenama postojećih država, a tads se vrši podjela državne imovine koja je bila u vlasništvu države prednice”, istakao je Išerić.

Podsjećam, Dodik je sinoć kazao da pitanje imovine ostaje veliki problem.

-Oni iz FBiH su to otvorili na nezgrapan način: oko imovine se neće raspravljati s naše strane”, kazao je Milorad Dodik, predsjednik Rs-a i SNSD-a.

-Naš prijedlog je da se sačini ugovor između Rs i FBiH u kome će se konstatovati da imovina koja se nalazi na teritoriji jednog i drugog entiteta pripada tim entitetima i da to završimo na taj način. Svako drugo kretanje nedopustivo je sa stanovišta SNSD-a i neće se provoditi na način da se to smatra legitimnim političkim poslom. To je kaubojska akcija Ambasade SAD i Marfija koji su smislili da daju nalog stranim sudijama i dvojici sudija iz reda muslimana, takve odluke nećemo prihvatiti, takvog Ustavnog suda koji je nakaradan, antiustavan i nema legitimitet u Rs”, kazao je Dodik.

Share this Article