Pogledajte kako je Sarajevo izgledalo prije Vijećnice, panoramom su dominirale druge građevine

2 Min Read

Na kolorizovanoj fotografiji s kraja 19. stoljeća, preciznije iz perioda prije 1890. godine, može se vidjeti kako je izgledao grad Sarajevo prije izgradnje Vijećnice, odnosno na prelazu između osmanske i austro-ugarske vladavine.

Na fotografiji koja je snimljena sa Alifakovca, odnosno Babića Bašće može se vidjeti Sarajevo prije značajnih promjena koje je donijela Austro-Ugarska. Panoramom grada dominiraju Gazi Husrev-begova džamija i Saborna crkva, te se može vidjeti da tok rijeke Miljacke još nije bio regulisan.

Samim tim rijeka je u ovo vrijeme imala prirodan sliv, te su mostovi bili mnogo duži nego što su danas. Takođe, može se vidjeti i jedan dio čuvene mevlevijske Isa-begove tekije, koja je dugo vremena bila jedan od simbola grada Sarajeva.

Godine 1952. sve tekije u Bosni i Hercegovini su zatvorene te su predavanja zabranjena. Tekija je konačno srušena 1957. godine, a na njenom mjestu je kasnije izgrađena benzinska pumpa i hotel.

Nakon završetka agresije na BiH ponovo je pokrenuta inicijativa da se rekonstruiše Isa-begova tekija, no zbog imovinsko-pravnih pitanja nije mogla biti izgrađena na istom mjestu. 2013. godine tekija je podignuta na Kovačima u neposrednoj blizini sarajevske žute tabije.

U krajnjem lijevom uglu može se vidjeti bistrička kasarna, koja je izgrađena na samom kraju osmanske vladavine u Bosni i Hercegovini. Izgrađena je na mjestu gdje su se nalazili nekadašnji saraji po kojima je grad dobio svoje ime. Kasnije su, 1898. godine na kasarnu dograđeni dodatni dijelovi, a fasada je u potpunosti rekonstruisana, dobivši izgled kakav imamo i danas.

Share this Article