Ukoliko Predstavnički dom danas ne potvrdi Vladu FBiH, da li Lendo opet ima ključeve vlasti?

4 Min Read

Jučer je visoki predstavnik Christian Schmidt, pored uslovnih dugoročanih izmjena Ustava FBiH, donio privremenu odluku kojom je suspendovao dijelove Ustava FBiH koji se odnose na ovlasti potpredsjednika FBiH u procesu imenovanja Vlade Federacije BiH.

Schmidt je takvom intervencijom omogućio da odluka predsjednice FBiH Lidije Bradare o imenovanju Vlade FBiH, koja je dobila saglasnost samo potpredsjednika FBiH Igora Stojanovića, ali ne i potpredsjednika Refika Lende, postane važeća.

Podsjećamo Ustav FBiH nalaže saglasnost oba potpredsjednika na odluku predsjednice o imenovanju Vlade.

“Predsjednik Federacije, uz saglasnost oba potpredsjednika Federacije, imenuje Vladu Federacije nakon konsultacija sa premijerom ili sa kandidatom za tu funkciju, u roku od 30 dana od dana izbora predsjednika i dva potpredsjednika. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je izabrana, nakon što je njeno imenovanje potvrdio većinom glasova Zastupnički dom Federacije. Svako upražnjeno mjesto popunjava se istim postupkom”, piše u dijelu Ustava FBiH koji se odnosi na izvršnu vlast entiteta (Član 5, stav 1).

U praksi, visoki predstavnik je suspendovao Ustav FBiH u tom dijelu i oduzeo ustavni mehanizam potpredsjednika Lende da onemogući donošenje odluke bez njegove saglasnosti.

“Premijer, zamjenici premijera i ministri Vlade Federacije koje je predsjednica Federacije BiH predložila u prijedlogu odluke koji je potpisala 30. marta 2023. godine, sa kojim se jedan od potpredsjednika saglasio 3. marta 2023. godine i koji je izmijenjen 27. aprila 2023. godine, ovom Odlukom se smatraju imenovanim u sukladno članku IV.B.5. stavak (1) Ustava Federacije”, navodi se u privremenoj odluci (član 1, stav 1) visokog predstavnika.

Dodatno se u nastavku razjašnjava da u konkretnom slučaju nije potreban potpis potpredsjednika FBiH, odnosno Schmidt supstituira potpis Lende.

“Za svaki potpis koji je potrebno priložiti, suglasnost koju konkretno trebaju dati dopredsjednici Federacije, te konzultacije koje je potrebno izvršiti u cilju ostvarivanja imenovanja Vlade Federacije sukladno članku IV.B.5, stavak (1) Ustava Federacije, ovom odlukom se smatra da su priloženi, dati i izvršeni u primjerenom i propisanom obliku”, navodi se u odluci (član 1, stav 2).

U nastavku, u članu 2, kaže se da će Vlada biti imenovana ako je potvrdi Predstavnički dom Parlamenta FBiH, te se za danas nalaže sazivanje hitne sjednice na kojoj će glasati o potvrđivanju Vlade.

Postavlja se pitanje šta će se desiti ako Predstavnički dom većinom glasova (50) ne potvrdi imenovanje Vlade Federacije BiH?

Ustav Federacije nalaže da kad Predstavnički dom odbije potvrditi Vladu ponavlja se postupak imenovanja gdje predsjednik u saglasnosti sa oba potpredsjednika donosi novu odluku.

“Ukoliko Predstavnički dom ne potvrdi imenovanje Vlade, predsjednik Federacije u saglasnosti s potpredsjednicima Federacije, a uz konsultaciju sa premijerom ili kandidatom za tu funkciju, ponovo će postupiti u skladu sa stavom 1. ovog člana”, stoji u Ustavu Federacije BiH.

Odnosno, ponavlja se postupak imenovanja Vlade, gdje predsjednik FBiH donosi odluku o imenovanju uz saglasnost oba potpredsjednika.

Iz ovog bi se moglo zaključiti da se odluka vraća predsjednici Bradari, ali nije jasno da li je potrebna saglasnost za ponavljanje procesa imenovanja kako to nalaže Ustava FBiH ili da odluka ponovo ide u istom obliku u Predstavnički domu.

Po našim saznanjima i za jedno i za drugo potrebna je saglasnost Lende, te bi Schmidt morao ponovo intervenisati da supstituira saglasnost potpredsjednika FBiH, ukoliko danas ne bude potvrđena odluka predsjednice Bradare.

Share this Article