PREDLAGAČ JE BIO IRFAN ČENGIĆ: “Aprilska invalidnina će biti uvećana, a ona se isplaćuje u maju”

1 Min Read

“1. aprila počinje primjena zakona kojim se uvećavaju invalidnine za 70 posto. U razgovoru sa federalnim ministrom informisan sam da su sredstva osigurana i da će aprilska invalidnina biti uvećana, a ona se isplaćuje u maju mjesecu. Hvala svima koji su podržali ovaj zakon”, napisao je Čengić na Twitteru.

Zakon o izmjenama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom (“Sl. novine FBiH”, br. 16/2023), Dom naroda FBiH je usvojio 16. februara ove godine

Osnovica za izračun invalidnina će biti 80 posto minimalne plaće osnovnica za izračun, umjesto dosadašnjih 274 KM te da će invalidnina u konačnici ovisiti od stepena i kategorizacije. Radi se prvom povećanju invalidnina od 2009. godine.

Share this Article