Premijer Nikšić povukao niz zakona prethodne vlade koji su se nalazili u parlamentarnoj proceduri

2 Min Read

Novoimenovana Vlada Federacije BiH povukla je niz nacrta i prijedloga zakona kao i drugih akata iz parlamentarne procedure koje je prethodna vlada utvrdila i uputila na usvajanje Parlament FBiH, u periodu od 31.03.2015. do 28.04.2023. godine.

“Oni (ministri) treba da se izjasne da li ostaju pri tim prijedlozima, da li treba da ih izmjene ili povuku”, rekao je Nikšić jučer.

Premijer Vlade FBiH Nermin Nikšić zadužio je federalne ministre da se u roku od 15 dana očituju o daljem statusu zakona i drugih akata koje je predložio prethodni saziv vlade.

Neki od nacrta zakona upućenih u parlamentarnu proceduru, a koji nisu razmatrani ni na jednoj sjednici domova Parlamenta FBiH, su Nacrt zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti u Fedraciji BiH od 26.8.2022. godine, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o prostronom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBiH od 17.11.2022. godine, Nacrt zakona o suzbijanju organiziranog oblika krivičnih djela korupcije, organiziranog kriminala, terorizma i međukantonalnog kriminala od 4.5.2018. godine.

Između ostalih povučen je Prijedlog zakona o dopuni Zakona o Komisiji za vrijednosne papire od 2.9.2020. godine, kao i Prijedlog zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije od 12.12. 2022. godine.

Povučeni su nacrti i prijedlozi zakona koji su usvojeni u Predstavničkom domu, ali ih nije razmatrao Dom naroda FBiH.

Između ostalih, Nacrt zakona o koncesijama od 18.5.2017. i Prijedlog zakona o gasovodu “Južna interkonekcija Bosne i Hercegovine” od 21.12.2021.

Potpredsjednik Vlade Vojin Mijatović za Klix.ba je kazao da je to jedan od zaključaka sa jučerašnje sjednice Vlade i da je u pitanju suštinski tehnička stvar.

“Da se povuku svi zakoni i pozakonska akta, da ministri iz svoje resorne nadležnosti naprave inventuru. To je čisto tehnička stvar i da se vrati u proceduru”, rekao je Mijatović.

Share this Article