Dramatično stanje u FUP-u, ministar policije traži od Nikšića hitnu telefonsku sjednicu

2 Min Read

bog neimenovanja rukovodioca Federalne uprave policije (FUP), tačnije v.d. direktora, ova policijska agencija nalazi se u nezavidnom stanju.
Naime, obustavljena su potpisivanja akata i drugi bitni procesi, što je FUP dovelo u prilično dramatično stanje. Posljednjih 48 sati FUP nema direktora i nijedan službeni akt, nijedna krivična prijava ne može biti potpisana i upućena izvan FUP-a.

Kako saznajemo, federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak je od premijera Nermina Nikšića zatražio da već danas sazove hitnu telefonsku sjednicu na kojoj bi izvršili imenovanje v.d. direktora.

Ranije je za tu poziciju predložen Vahidin Munjić, ali je ova tačka skinuta s dnevnog reda prošle sjednice. Ukoliko se žele odeblokirati brojni procesi unutar FUP-a i uspostaviti normalan rad agencije koja ispunjava zadatke i poslove, potrebno je da se imenuje rukovodioc.

Istekom mandata v.d. direktora Ensadu Kormanu, početkom maja, FUP nema osobu koja vodi entitetsku policijsku agenciju.

Podsjećamo, ministar unutrašnjih poslova FBiH Ramo Isak jučer je uputio dopise predsjedavajućim Predstavničkog i Doma naroda Parlamenta FBiH da što prije formiraju Nezavisni odbor kako bi se sproveo konkurs za direktora Federalne uprave policije (FUP).

Kada Nezavisni odbor bude formiran, oni su dužni da sprovedu konkursnu proceduru za direktora FUP-a, a zatim dostave listu kandidata ministru unutrašnjih poslova koji imena šalje na potvrđivanje Vladi Federacije BiH.

Iako je Vlada Federacije na sjednici od 11. maja trebala razmatrati imenovanje v.d. direktora Federalne uprave policije, ova tačka skinuta je s dnevnog reda.

Samim tim, Federalna uprava policije ostala je i u narednom periodu bez rukovodstva s obzirom na to da je Ensadu Kormanu još ranije istekao mandat.

Share this Article