PROCES OKONČAN NAKON ČETIRI I PO GODINE: Oslobođen Ramiz Dreković

3 Min Read

Ramiz Dreković, bivši komandant Četvrtog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine je oslobođen krivice u prvostepenoj presudi Suda BiH. Ovaj proces koji je trajao četiri i po godine pred državnim Sudom je oknčan, optužbe Tužilštva BiH nisu dokazane, javlja Hayat.ba

Tokom procesa tužilac državnog Tužilaštva je dokazivao optužnicu koja je komandanta Drekovića teretila da je u periodu od 21 maja do 7 juna 1995. godine artiljeriskim jedinicama Bjelimići kod Konjica naredio neselektivne napade na srpske civile u Kalinoviku. Artiljerijske jedinice su, prema optužnici, izvele tri napada, u kojima je jedna 15-godišnjakinja ubijena, a nekoliko civila ranjeno.

Ono što je sve vrijeme odbrana Drekovića tvrdila, kao i neki svjedoci Tužilaštva, cilj nisu bili civili. Tokom saslušanja Mladena Marinkovića, vještaka Tužilaštva i inače vještaka vojne struke došlo se do zaključka da je to vještačenje vršeno uz pomoć literature s inteneta.

U Kalinoviku je bio garnizon, potvrdio je vještak Marinković, a prilikom unakrsnog ispitivanja on je komandantu Drekoviću potvrdio kako se na širom rejonu Kalinovika nalaze poligoni za artiljerijsko gađanje. Vještak je naveo i to kako nije uočio nijedan dokument iz kojeg se vidi da je Dreković naredio gađanje civila i civilnih objekata, ali i to da nije imao plan dejstva artiljerije pri sačinjavanju nalaza. Odgovarajući na pitanja odbrane Drekovića usmjerenih na identifikaciju dokumentacije koja je korištena prilikom sačinjavanja Izvještaja, Marinković je potvrdio da je pored borbenih pravila koristio i internet izvore, pa i “Wikipediju”.

Vojska RS-a bila je mnogo superiornija u odnosu na nas, rekao je prilikom svjedočenja bivši komandant IKM-a Bjelimići, Esad Ramić u ovome porcesu svjedok Tužilaštva. On je u sudnici tokom procesa ispričao kako su kao pripadnici Četvrtog korpusa bili prisiljeni sami praviti municiju koja je bila vrlo lošeg kvaliteta. Oruđe kojim su se branili nije imalo domet ni do najbližih neprijateljskih linija, pričao je ovo u sudnici svjedok strogim oficirskim i uvjerljivim glasom, koji je prenio svoja sjećanja, kada je došao na dužnost komandanta IKM-a Bjelimići.

„Neprijatelj je napadao iz pravca Kalinovik i ova sela su, zauzeo je nekoliko sela. Dolazile su izbjeglice, pobili su nekoliko civila jedna opšta panika i haos je bila gore, posvjedočio je Ramić.“

On je ovom prilikom istakao da se Dreković kao komandant Četvrtog korpusa strogo držao međunarodnog humanitarnog prava, odnosno komandovao je po principu moralnih vrijednosti i načela koja su se odnosila na zarobljenike, a naročito na civile.

Na jednom od suđenja bivši komandant Dreković se obratio sudu i rekao da mu nikad civili nisu bili cilj.

Share this Article