MILINOVIĆ ODBACIO OPTUŽBE MEHMEDOVIĆA: “Sramotno je da višegodišnji političar nema blage veze o radu RAK-a!”

6 Min Read

Direktor Regulatorne agencije za komunikacije /RAК/ BiH Draško Milinović rekao je danas da je “zabrinut količinom neznanja o radu Agencije koju je zastupnik SDA Predstavničkom domu parlamenta BiH Šemsudin Mehmedović iznio danas na konferenciji za novinare kako bi skrenuo pažnju na sebe i radi prikupljanja sitnih političkih poena”.

Nakon što je Mehmedović rekao da je RAК “postao privatno vlasništvo jednog čovjeka”, Milinović je odgovorio da su Zakonom o komunikacijama jasno definisane i propisane nadležnosti Savjeta RAК-a i generalnog direktora, dok Parlamentarna skupština i Savjet ministara ostvaruju kontrolišu rad Agencije.

“Sramotno je da višegodišnji političar nema blage veze o radu RAК-a. Prosto ne mogu da vjerujem šta čovjek priča, jer iz njegove izjave mogu zaključiti da stvarno ne zna šta RAК radi i koji je uopšte opseg posla te agencije”, rekao je Milinović za Srnu.

On je rekao da je organizacija RAК-a već duže od dvije decenije zasnovana na regionalnim prisustvu u centrima van sjedišta u Sarajevu, odnosno kancelarijama u Banjaluci i Mostaru.

Milinović je rekao da je svaki put do sada RAК dobio obavezujuću saglasnost Vijeća ministara za utrošak viška prihoda nad rashodima kao i saglasnost na Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta, te u slučaju opremanja regionalnih centara.

“Agencija se, dakle, blagovremeno obratila svim nadležnim institucijama sa prijedlogom odluke o utrošku viška prihoda nad rashodima da bi na zadovoljavajući način mogao biti riješen dugogodišnji problem neuslovnog smještaja radnika u Sarajevu, Banjaluci i Mostaru o kojem pričam već tri godine”, rekao je Milinović.

Prema njegovim riječima, Zakonom o komunikacijama jasno su propisane procedure po kojima se biraju tijela Agencije i prema tim procedurama su svih prethodnih godina birani članovi Savjeta RAК-a.

“U tim izborima je učestvovao i Šemsudin Mehmedović. Samo na taj način je zapravo moguće i izabrati članove Savjeta RAК-a”, dodao je Milinović.

Кad je riječ o izvještavanju, Milinović je naglasio da RAК sve izvještaje o poslovanju i radu, uključujući i finansijske izvještaje Agencija redovno dostavlja svim nadležnim institucijama i njima se uvijek blagovremeno obraća po svim zahtjevima koji podrazumijevaju prethodnu saglasnost.

“Radnici RAК-a svoje poslove redovno obavljaju i ne obraćaju pažnju na spoljna i zlonamjerna nacionalna prebrojavanja koja najčešće dolaze iz sfere dnevne politike. U ovom trenutku RAК ima najuravnoteženiji i nacionalni i entitetski balans radnika, što u ranijim godinama nije uvijek bio slučaj. Radićemo i dalje na tome”, dodao je Milinović.

Кao “gluposti” je odbacio tvrdnje Mehmedovića o podjeli RAК-a ističući da je to nemoguće, niti postoji plan za tako nešto.

“Кada je riječ o velikim platama u RAК-u meni je žao što dotični gospodin ima problem i sa elementarim neznanjem o regulatornom dodatku”, naveo je Milinović.

On je kazao da bilo koji regulator sistema u kojem se prihodi na godišnjem nivou mjere u milionima ili stotinama miliona maraka s ciljem očuvanja nezavisnosti propisuje regulatorni dodatak, te da je logično da tim malim regulatornim dodatkom izdvoji regulator od korisnika dozvole.

Milinović kaže da u slučaju da ne postoji regulatorni dodatak Agencija ne bi bila u stanju da zaposli inženjera pripravnika, a kamoli nekog stručnjaka.

Podsjećamo, ranije danas zastupnik Stranke demokratske akcije Šemsudim Mehmedović upozorio je na pres-konferenciji na brojne nepravilnosti u radu Regulatorne agencije za komunikacije (RAK).

Prethodni direktor Predrag Kovač je, kaže Mehmedović, povećao broj zaposlenih sa 123 na 237 uposlenika, donošenjem novog Pravilnika, dok je sadašnji Draško Milinović ponovo izmijenio Pravilnik te povećao broj uposlenika na 267 iako se obim poslova i nadležnosti agencije godinama nije mijenjao.

Takođe, dodao je kako je značajno narušena nacionalna struktura zaposlenih u RAK-u te je trenutno 38 posto Bošnjaka.

“Situacija je još poraznija kada je u pitanju rukovodstvo kojim dominiraju kadrovi etničke srpske pripadnosti. Navedeno je dio većeg plana. Za agencije u Banjoj Luci i Mostaru trenutno se pokušava provesti kupovina novih poslovnih projekata”, naveo je Mehmedović.

Planirano je i izdvajanje akumuliranih 16,7 miliona KM za opremanje prostorija, ali je Mehmedović pozvao Vijeće ministara da ne usvoji ovakvu od RAK-a predloženu odluku i preusmjeri ta sredstva na digitalizaciju javnog RTV sistema Bosne i Hercegovine te finansijsku pomoć javnom RTV sistemu.

Mehmedović je iznio i podatak da je RAK radnicima isplatio 2,3 miliona KM dodatka na platu u posljednje četiri godine ili u prosjeku 575.000 KM godišnje, što znači da ovaj dodatak iznosi od 10 do 50 posto na neto platu zaposlenima.

“Od RAK-a sam tražio da mi dostavi precizne podatke za svako radno mjesto. Međutim, dobio sam samo okvirne cifre. Veliki broj radnika Agencije ima dodatak na neto platu od 50 posto. To znači da u prosjeku dobijaju 18 plata godišnje”, pojasnio je Mehmedović.

On je stoga pozvao na odgovornost i Ured za reviziju institucija BiH koji do sada ni u jednom svom izvještaju nije naveo visinu ukupno isplaćenih dodataka radnicima, ponovivši da je Regulatorna agencija izvan sistema, a da generalni direktor nikom ne odgovara za svoje postupke.

Share this Article