BURNO U SARAJEVU: Predstavnički dom PSBiH o dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama BiH, Dunović, Begić i Glavaš predlažu…

3 Min Read

Zastupnici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u nastavku sjednice zakazanom za danas razmatraće prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama BiH.

Predlagač ovog zakonskog akta, kojim se pomaže bolja kadrovska popunjenost trajanjem javnog oglasa za prijem vojnika tokom cijele godine, jeste Savjet ministara BiH, a poslanici će prije prijedloga zakona razmatrati mišljenje Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost BiH koja nije prihvatila njegove principe.

Na dnevnom redu je i prijedlog zakona o dopuni Krivičnog zakona BiH, s mišljenjem Ustavnopravne komisije ovog doma, koja je utvrdila da prijedlog nije usklađen sa Ustavom i pravnim sistemom BiH i nije prihvatila njegove principe.

Predlagači ovog zakonskog akta su poslanici Milan Dunović, Zlatan Begić i Vlatko Glavaš.

Dnevnim redom je predviđeno da poslanici razmatraju negativan izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu rezolucije o pravu na slobodu izražavanja u BiH u skladu sa evropskim standardima.

Predlagači rezolucije su poslanici Aida Baručija, Sabina Ćudić, Rejhana Dervišević, Jasmin Imamović, Mia Karamehić Abazović, Predrag Kojović, Saša Magazinović, Albin Muslić, Nihad Omerović, Ermina Salkičević Dizdarević i Denis Zvizdić.

Poslanici će razmatrati i izvještaje komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu zaključka poslanika Šerifa Špage povodom rasprave o prijedlogu zakona o Budžetu institucija i međunarodnih obaveza BiH za 2023. godinu, kao i izvještaj komisije o nastojanju za postizanje saglasnosti o davanju saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o bezbjednosnoj saradnji između Savjeta ministara i Vlade Turske.

Na dnevnom redu nastavaka sjednice, koja je prekinuta 19. aprila, nalaze se i izvještaji Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji institucija BiH za 2021. godinu.

Dnevnim redom je, između ostalog, predviđeno i razmatranje izvještaja o radu parlamentarnog vojnog povjerenika BiH za prošlu godinu, izvještaj o radu Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH za 2022. godinu, te izvještaj o radu Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture BiH za 2022. godinu.

Na dnevnom redu, objavljenom na zvaničnoj stranici parlamenta BiH, je i prijedlog poslanika Šemsudina Mehmedovića o nacionalnoj strukturi rukovodstva, policijskih službenika i zaposlenika u institucijama BiH i poštovanju zakonskih odredaba o odgovarajućoj nacionalnoj zastupljenosti.

Predviđeno je i da se zastupnici izjasne o davanju saglasnosti za nekoliko međunarodnih sporazuma i ugovora.

Share this Article