Oglasili se iz SBiH: Tražili smo sredstva za videonadzor u Sarajevu, ali je naš amandman odbijen

3 Min Read

Admela Hodžić (SBiH), zastupnica u Skupštini Kantona Sarajevo, na svom Facebook profilu pisala o tragediji koja se dogodila sinoć u Sarajevu te poručila da Sarajevo nema centar za upravljanje videonadzorom.

Hodžić je kazala da klub Stranke za BiH je amandmanom za prijedlog Budžeta Kantona Srajevo za 2022. godinu tražio da se pozicija u budžetu pod nazivom “Izgradnja novog objekta za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova i nabavka opreme” doda u nazivu “sa sistemom video nadzora u Kantonu Sarajevo” i uveća sa planiranih 100.100 KM na 10.100.100 KM. Ova razlika bi se trebala regulisati tako što bi se umanjio budžet sa pozicije nabavke helikoptera.

Ispred Kluba su pojasnili da zbog toga što svjedočimo dugogodišnjoj narušenoj sigurnosnoj situaciji u Kantonu Sarajevo i nedopustivo je da Sarajevo nema centar za upravljanje videonadzorom.

“Posebno je porazno da je takav sistem uspostavljen u svim općinama manjeg bh. entiteta i na svim izlazima iz Sarajeva, a da unutar Kantona Sarajevo gdje je i glavni grad države nema funkcionalnog sistema videonadzora niti u saobraćaju niti na drugim frekventnim lokacijama”, naveli su iz Kluba.

Hodžić je pojasnila da predlagač nije prihvatio ovaj amandman zbog toga da je nabavka opreme već planirana u predloženom Budžetu, a Vlada KS prioritetno planira nabavku helikoptera, a izgradnja novog objekta će biti planirana kada za to budu ispunjene sve predradnje kako bi se ista realizovala.

Ona je poručila da skoro svakodnevno svjedočimo nemilim događajima na ulicama Kantona Sarajevo sa kobnim posljedicama gdje živote gube nevini građani.

“Sa druge strane oni koji prouzrokuju ovakve tragedije su višestruki povratnici u vršenju istih i sličnih djela zbog neadekvatnog nadzora i kontrole koja se može prevenirati većim prisustvom policije, strožijim kaznama i videonadzorom uvezanim i kontroliranim iz jednog centra”, kazala je.

Admela Hodžić je podsjetila da su tada tražili, a traže i sada da se ubrzaju “sve potrebne predradnje” ili kako god da se to naziva u stručnoj terminologiji jer svaki izgubljeni život nikakvo obrazloženje ne može opravdati.

“Apelujem na ministra MUP-a gospodina Katicu koji je i sada, a bio je ministar i tada kada smo podnijeli amandman, najodgovornija osoba za poduzimanje svih potrebnih radnji za preveniranje i sigurnost u Kantonu Sarajevo”, izjavila je Admela Hodžić.

Share this Article